Splnomocnenie na prepis auta: Čo je to a ako funguje?

Pri kúpe alebo predaji vozidla sa často stretávame s potrebou prepisu auta. Ak chcete predávať alebo kupovať vozidlo v mene inej osoby, je potrebné mať splnomocnenie na prepis auta. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je splnomocnenie na prepis auta, aké sú jeho podmienky a postup pri jeho vystavení.

 1. Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým sa určuje, kto bude zastupovať majiteľa vozidla v procese prepisu auta. Tento dokument je potrebný v prípade, ak vlastník vozidla nie je schopný osobne sa zúčastniť na prepise vozidla alebo ak chce dať právo na zastupovanie inej osobe.

 1. Podmienky pre vystavenie splnomocnenia na prepis auta

Na vystavenie splnomocnenia na prepis auta sú potrebné nasledujúce podmienky:

 • Platné doklady o vlastníctve vozidla: Majiteľ vozidla musí mať platné doklady o vlastníctve vozidla, ako sú napríklad technický preukaz a TP.
 • Platné doklady totožnosti: Majiteľ vozidla a splnomocnená osoba musia mať platné doklady totožnosti, ako sú občiansky preukaz, cestovný pas alebo iné oficiálne identifikačné doklady.
 • Znenie splnomocnenia: Splnomocnenie musí obsahovať presné znenie zástupcových práv a plnomocníka na zastupovanie pri prepise vozidla.
 1. Postup pri vystavení splnomocnenia na prepis auta

Postup pri vystavení splnomocnenia na prepis auta zvyčajne zahŕňa tieto kroky:

 • Vlastník vozidla a splnomocnená osoba sa dohodnú na znení splnomocnenia.
 • Splnomocnenie sa napíše a podpíše majiteľ vozidla.
 • Splnomocnená osoba overí svoju totožnosť a podpíše splnomocnenie.
 • Majiteľ vozidla a splnomocnená osoba musia mať originál alebo overenú kópiu splnomocnenia počas celého procesu prepisu vozidla.
 1. Dôležité upozornenia

Pri vystavovaní splnomocnenia na prepis auta je dôležité si dať pozor na tieto faktory:

 • Dôverujte len overeným a spoľahlivým osobám: Splnomocnenie na prepis auta by malo byť zverené iba osobe, ktorej plne dôverujete. Zároveň by to malo byť spoľahlivá a zodpovedná osoba, ktorá bude schopná riadne zastupovať majiteľa vozidla.
 • Skontrolujte správnosť údajov: Pred podpísaním splnomocnenia si overte, že údaje v ňom sú správne a presné. Tento krok vám pomôže zabrániť nepríjemnostiam a problémom v budúcnosti.
 • Vyžiadajte si kópie dokumentov: Vlastník vozidla by mal vyžiadať kópie všetkých dokumentov týkajúcich sa prepisu vozidla a splnomocnenia, aby sa v prípade nejasností alebo problémov mohol efektívne brániť.

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitý dokument, ktorý umožňuje zastupovať majiteľa vozidla v procese prepisu vozidla. Pri jeho vystavení je dôležité dodržiavať podmienky a postup, ktorý zabezpečí, aby bol tento dokument platný a spoľahlivý. Pred podpisom splnomocnenia si treba skontrolovať všetky údaje a vyžiadať si kópie dokumentov na ochranu svojich záujmov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *